Career

Кодинсайт ООД е постоянно развиваща се компания. В дейността си ние развиваме високи стандарти на работа и предлагаме отлични възможности за професионална реализация и кариерно развитие.

Ценим мотивираните и отговорни личности, със знания и умения, съобразени с изискванията за всяка конкретна позиция, с енергия за усъвършенстване в динамична среда, в открита комуникация с клиенти и колеги.

Ако споделяте нашите ценности и желаете да бъдете част от успешния ни екип, ни пишете и ние ще се свържам с Вас.