Асен Кръстев

Асен Кръстев

Проектиране и разработка на специализиран хардуер. Разработка на приложен и системен софтуер.